05
Nov
2019
Period : 05 Nov 2019~19 Nov 2019 (08:00AM)
Special Character Collection Lyndon Event !!
Please check and get it !!

 
05
Nov
2019
Period : 05 Nov 2019~19 Nov 2019 (08:00AM)
That was definitely Pumpkin Ghost !!
Collect the traces of Pumpkin Gost and
get Halloween Presents !!

 
29
Oct
2019
Period : 29 Oct 2019~05 Nov 2019 (08:00AM)
Attactive 4 Character sales Event!
20% or 25% discount and get the chance!

 
29
Oct
2019
Period : 29 Oct 2019~12 Nov 2019 (08:00AM)
Item Drop +20%/Extra Roulette Rewardx2!
Rank Token Drop +100%/Extra Roulette Cost:1Vis!

 
29
Oct
2019
Period : 29 Oct 2019~05 Nov 2019 (08:00AM)
You can participate the event,
if you talk to 'Dracula Moon' NPC 
at the Reboldoeux Fountain!

 


Impressum   |   AGB   |   Datenschutzrichtlinien   |   Contact Us